Pozycja Polski na świecie

Polacy to naród, w którym skupiają się dwie sprzeczne grupy wartości. Pierwszą z nich jest narodowa duma i swego rodzaju martyrologia. Patriotyzm rozumiany w specyficzny sposób. Z drugiej strony mamy poczucie niższości i tego, że nasz kraj jest gorszy od porównanie ubezpieczeń oc i ac innych. To jednak tylko emocje. A jak pozycja naszego kraju prezentuje się w danych? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu nieco bliżej, aby zrozumieć je lepiej. Przede wszystkim stwierdzić należy, że nie jesteśmy w czołówce światowej, jednakże nie jesteśmy także na szarym końcu. Jak na państwo o średniej wielkości pełnimy dość ważną rolę w Europie, ponieważ Polska jest niejako łącznikiem między Wschodem a Zachodem. Jesteśmy także ważnym członkiem Unii Europejskiej, a nasz kraj cieszy się coraz większym powodzeniem tak wśród inwestorów, jak i wśród turystów. I choć do Stanów Zjednoczonych, czy też Niemiec brakuje nam dużo, to nasz kraj rozwija się bardzo dobrze i w dłuższej perspektywie na pewno będzie poprawiał swoją pozycję, jak i moc decyzyjną na świecie.
Autor: