Polska – dane demograficzne

Kiedy spojrzymy na demografię Polski, a więc na strukturę ludności, to bardzo szybko zauważymy, że zmieniła się ona w ostatnich latach dość znacząco. Przede wszystkim bowiem spadła nam liczba ludności – jeszcze parę lat temu mówiliśmy o 40-milionowym narodzie, dziś jednak możemy mówić mniej więcej o trzydziestu siedmiu milionach mieszkańców. Wynika to z wielu czynników, jednakże jednym z najważniejszych zdecydowanie jest fakt niskiego przyrostu naturalnego, a przy tym sporej emigracji zarobkowej na Zachód. Ponadto, warto zwrócić uwagę na fakt, iż dziś mamy do czynienia z sytuacją, w której coraz mniej jest w naszym kraju osób w wieku przedprodukcyjnym, co wywołuje spore obawy związane choćby i z systemem ubezpieczeń społecznych w naszym kraju. A co z podziałem na płci? Kobiet jest nieco więcej niż mężczyzn – szczególnie w wieku starszym. Wzrasta także współczynnik rozwodów w naszym kraju, co wskazywać może na zmiany kulturowe, jakie zachodzą w naszym kraju bezsprzecznie – związane z tym właśnie zagadnieniem.
Autor: