Samorządy polskie

Polska to kraj, w którym coraz silniejsza staje się władza samorządowa. Dzieje się tak, co oczywiste, z bardzo wielu powodów. Jednakże tym najważniejszym z całą pewnością jest fakt, iż w roku 1999 przeszliśmy poważną reformę samorządową i województwa, których zrobiło się mniej podzielone zostały na powiaty oraz gminy. Każda gmina zaś ma burmistrza, a miasto prezydenta, który to wybierany jest w wyborach bezpośrednich. Decyzje na poziomie samorządowym w naszym kraju mają spore znaczenie i jak pokazuje doświadczenie, decyzja o tym, by zmienić nasz kraj na bardziej zdecentralizowany była dobra – poszczególnie województwa bowiem obecnie mogą wykorzystać cały swój potencjał na wiele sposobów, zaś regulacje budżetowe są bardziej komfortowe. Dlatego też, polską reformę samorządową bezapelacyjnie uznać możemy za pełen sukces, który zdecydowanie warto docenić na każdy możliwy sposób. Warto także wspomnieć o to, że samorządy skutecznie pozyskują fundusze unijne na rozbudowę siebie i poprawę warunków bytowych mieszkańców.
Autor: