Najważniejsze wydarzenia w życiu parafii Biertułtowy

1. Uroczystości religijne

Msze święte w parafii Biertułtowy są ważnym punktem w naszym życiu duchowym. Przygotowujemy się do nich z należytą starannością, a nabożeństwa przyciągają zarówno stałych parafian, jak i gości.

Wielkanoc w parafii Biertułtowy to jedno z najważniejszych świąt dla katolików. Odbywają się specjalne liturgie, procesje i tradycyjne śniadanie wielkanocne.

Uroczystości adwentowe w parafii Biertułtowy również mają duże znaczenie. Mszą św. o Pasterce i Roratami wspólnie przygotowujemy się do przyjścia Jezusa na świat.

Inne ważne uroczystości to święcenie palm w Niedzielę Palmową, Boże Ciało oraz obchody różnych patronów parafii.

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w naszych uroczystościach i pogłębiania relacji z Bogiem.

2. Inicjatywy społeczne

Parafia Biertułtowy angażuje się również w działania na rzecz społeczności lokalnej. Organizujemy zbiórki żywności, ubrań i środków czystości dla potrzebujących.

Wspieramy lokalne szkoły i przedszkola, organizując warsztaty dla dzieci oraz przedstawienia teatralne związane z tematyką religijną. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do życia parafii. Wspieramy lokalne szkoły i przedszkola, organizując warsztaty dla dzieci oraz przedstawienia teatralne związane z tematyką religijną.

W naszej parafii działa również grupa charytatywna, która odwiedza chorych i samotnych, udziela pomocy materialnej i duchowej. Działamy na rzecz osób potrzebujących. W naszej parafii działa grupa charytatywna, która odwiedza chorych i samotnych, udziela pomocy materialnej i duchowej.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu budowanie więzi społecznych i niesienie pomocy potrzebującym. Pragniemy budować więzi społeczne i wspierać tych, którzy potrzebują pomocy. Wszystkie nasze inicjatywy mają na celu budowanie więzi społecznych i niesienie pomocy potrzebującym.

Jesteśmy dumni z naszej zaangażowanej społeczności i zachęcamy do włączenia się w nasze inicjatywy społeczne. Jesteśmy dumni z zaangażowania naszej społeczności. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w nasze inicjatywy społeczne.