Kamera internetowa
Wszystkie osoby, które
nie są w stanie uczestniczyć osobiście w nabożeństwach
w naszym kościele,
zachęcamy do udziału
przez Internet.

Transmisja uruchamiana
jest bezpośrednio
przed rozpoczęciem nabożeństw,
zgodnie z porządkiem
przedstawionym w zakładce "Porządek nabożeństw".