Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii, będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się...Maryjo Wniebowzięta,
patronko naszej parafii, módl się za nami.
Msze święte, niedziele w ciągu roku:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15,
13:30 (chrzcielna w I i III niedzielę miesiąca), 18:00.

Msze święte, niedziele porządek wakacyjny:
6:30, 8:00, 9:30,11:00, 12:15 (chrzcielna w I i III niedzielę miesiąca), 18:00.

Parafia Wniebowzięcia NMP
w Biertułtowach


Ul. Wojciecha Korfantego 14
44-310 Radlin

Telefon: 32-4558519
Fax: 32-4558519 wew. 41
E-mail: kancelaria@biertultowy.pl

Nr konta: PKO BP
51102024720000610201253640