W piątek 27.05 w godzinach popołudniowych zginął w wypadku drogowym nasz wikariusz ks. Wojciech Mrochen. Odszedł do Pana w 45 roku życia, w 20 roku kapłaństwa. Oczekuje swojego pogrzebu.

Wojciech Mrochen


Panie Jezu Chryste, który jesteś Głową Kościoła, Twego Mistycznego Ciała, a tym samym Głową naszej parafii, będąc w niej w rozmaity sposób obecny, daj nam prosimy Cię, miłość ku Tobie, miłość ku Twemu Ojcu i Duchowi Świętemu. Udziel wszystkim nam, którzy tę naszą parafię tworzymy odpowiednich łask. Opiekuj się słabymi, oświeć wątpiących, wzmocnij zrozpaczonych, podtrzymuj chwiejących się...Maryjo Wniebowzięta,
patronko naszej parafii, módl się za nami.
Msze święte, dni powszednie: 6:30 (z wyjątkiem
lipca i sierpnia), 8:00, 18:00.

Msze święte, niedziele: 6:30, 8:00, 9:30,
11:00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia), 12:15, 13:30 (Chrzcielna w I i III niedzielę miesiąca), 18:00.

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Czwartek, godz. 17.00-18.00 w kościele.

Parafia Wniebowzięcia NMP
w Biertułtowach


Ul. Wojciecha Korfantego 14
44-310 Radlin

Telefon: 32-4558519
Fax: 32-4558519 wew. 41
E-mail: kancelaria@biertultowy.pl

Nr konta: PKO BP
51102024720000610201253640